Personvern og Policy

Allment

Nettstedet drives av foretaket Search Engine Marketing Sweden AB med organisasjonsnummer 556809-5946 og har sitt sete i Stockholm, Sverige. Foretakets adresse er: Birger Jarlsgatan 113 A, 113 56 Stockholm.

Samler vi informasjon fra deg som besøkende?

Når besøkende velger å skrive en vurdering av en butikk, samler vi ved en slik anledning inn informasjon via et skjema om den besøkende. Dette for å sikre at de besøkende bruker sin virkelige identitet og at informasjonen brukeren sender er sannferdig. I tillegg til selve vurderingen, kreves kun navn på og e-postadressen til den besøkende som velger å skrive en vurdering. Det er også informasjonskapsler (cookies) på noen av våre nettsteder, som blant annet registrerer om du har besøkt det aktuelle nettstedet tidligere. Se Cookies for mer informasjon.

Når samler vi inn informasjon om deg som besøkende?

Kun når besøkende velger å skrive en vurdering om en butikk som er tilgjengelig på noen av nettstedene. Innsamling av informasjon via dette skjemaet forekommer kun på dette stadiet. Informasjonen som cookies samler inn skjer ved hendelser på nettstedet. Se mer info på Cookies..

Deler vi din informasjon som besøkende med tredjepart?

Når en besøkere valgt å skriva en recensjon om en butikk anvender vi denne får å publisere i sambånd med den aktuelle butikken. Innen recensjonen publiseres granskas den og recensjonen kan håven få avslag om den en anses sanningsenlig eller ej korrekt.

Hvor lagrer vi informasjon om deg som besøkende?

Vi kan videresende din informasjon som du som besøkende har gitt, som følger: Til utvalgte og betrodde parter som kan bruke denne informasjonen til å gi deg innhold som kan være av interesse for deg. - Til samarbeidspartnere og andre organisasjoner som arbeider for oss for å kunne imøtekomme de ønskene du har fremmet - Til politiet, tilsynsmyndigheter eller juridisk rådgiver i forbindelse med mistanke om lovbrudd eller om vi er pålagt å utlevere informasjon i henhold til lov. - til annet selskapet i Handel Online-gruppen og - Hvis vi skulle selge eller kjøpe et selskap eller en bedrift til enhver selger eller kjøper av et slikt selskap eller bedrift.

Cookies

Vi lagrer informasjon på servere i Sverige. Spesiell informasjon kan også overføres til andre servere i Europa.

Tilgang til informasjonen

En cookie eller såkalt kake er en tekst basert datafil som samler informasjon som en webserver kan be om å få lagre på den besøkendes datamaskin. Cookies kan inneholde informasjon i både klartekst kryptert som først og fremst består av informasjon for å kunne forbedre nettstedet gjennom brukernes atferdsmønster, slik at funksjoner og hastighet kan optimaliseres for å gi en bedre og mer opplevelse av nettstedet og dets service. Du kan nekte å godta cookies hvis du ikke ønsker at nettstedet skal lagre informasjon. Dette kan aktiveres og deaktiveres via innstillingene i nettleseren din. Hvis cookies er nektet, kan visse funksjoner og tjenester på nettstedet slutte å fungere.

Endringer av Personvern og Policy

Du har rett til å få tilgang til informasjon om deg som vi har. Hvis du har skrevet en vurdering kan du oppgi de samme opplysningene som du oppgav på det angitte tidspunktet når du kontakter oss. Hvis du ønsker en kopi av denne informasjonen, kan du skrive til oss til adressen: Search Engine Marketing Sweden AB, Birger Jarlsgatan 113 A, 113 56 Stockholm, Sverige. Vi kan kreve et lite administrasjonsgebyr for dekke utgiftene som påløper. Alle fremtidige endringer av Personvern og Policy blir publisert på denne siden. Personvern og Policy ble sist oppdatert 11. april 2012.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår Personvern og Policy kan du sende en e-post til oss. Kontakt oss i så fall på .